Ontwikkelingstraject vFAS

Ontwikkelingstraject tot vFAS-advocaat scheidingsmediator en behoud registratie

Om als vFAS-advocaat scheidingsmediator bij de vereniging te worden geregistreerd en als zodanig geregistreerd te blijven, dient het volgende traject en de volgende voorwaarden in acht te worden genomen.

 1. Toegelaten worden tot aspirant-lid advocaat van de verenigingFAS.
 2. Met goed gevolg afsluiten van de Juridische Opleiding Familierecht (JOF)
 3. Met goed gevolg afsluiten van de vFAS-Mediationopleiding (MO)
 4. Met goed gevolg afsluiten van de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF)
 5. Voldoen aan het Reglement Opleidingen (RO) van de vereniging.
   

1. Toegelaten worden tot aspirant-lid advocaat van de verenigingFAS.
 
Voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap advocaat van de vFAS:

 1. op het moment van aanvraag, gedurende tenminste drie jaar onafgebroken staan ingeschreven als advocaat overeenkomstig het bepaalde in de advocatenwet;
 2. in het bezit zijn van een stageverklaring;
 3. jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam zijn op het gebied van het personen- en familierecht en dit tenminste gedurende de twee aan de aanvraag voorafgaande jaren zijn geweest.
   

Aspirant-leden advocaat zijn verplicht om binnen drie jaren na toetreding aan alle vereisten voor het lidmaatschap-advocaat scheidingsmediator te voldoen, waaronder het in onderstaande volgorde met goed gevolg afronden van:

 • de Juridische Opleiding Familierecht (JOF);
 • de vFAS-Mediationopleiding (MO);
 • de Juridische SpecialisatieOpleiding Familierecht (JSOF).
   

2. Met goed gevolg afsluiten van de Juridische Opleiding Familierecht (JOF).

Cursusbelasting
De opleiding heeft een doorlooptijd van ca. acht maanden en bestaat uit 6 afzonderlijke collegedagen welke in principe maandelijks plaatsvinden (schoolvakanties uitgesloten) waarbij gedurende één hele dag 6 college-uren (twee dagdelen) worden gegeven. Voor iedere cursusdag en/of voor ieder onderdeel dient een huiswerkopdracht te worden gemaakt die wordt beoordeeld. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 
Toelichting inhoud opleiding
De opleiding heeft betrekking op het personen- en familierecht en is afgestemd op de mate van deskundigheid die de vFAS van haar leden verlangt alsmede op de eisen van een goede praktijkuitoefening. De opleiding omvat de navolgende onderdelen:

 • Procesrecht
 • Ouders en kinderen in het recht
 • Alimentatie
 • Relatievermogensrecht
 • Internationaal Personen en Familierecht
 • Familierechtelijke contracten
 • Onderhandelen en alternatieve conflictoplossing
   

In totaal zijn voor deze cursus aan opleidingspunten te behalen: PO-punten: 36 Juridisch

De kosten voor deze cursus bedragen 2995,- euro excl. BTW (wijzigingen voorbehouden). In de cursusprijs is begrepen onder meer het cursusmateriaal en de locatiekosten.

3. Met goed gevolg afsluiten van de vFAS-Mediationopleiding (MO).
 
Voorwaarden voor deelname aan deze opleiding:

 • De cursist dient de JOF met goed gevolg te hebben afgerond.

De opleiding bestaat uit:

 • 2 cursusblokken van vijf dagdelen Vaardigheden (2 hele dagen cursus inclusief tussenliggende avond met overnachting).
 • 4 cursusbkokken van vier dagdelen (2 hele dagen exclusief avondprogramma en overnachting)
 • 1 losse cursusdag (6 uur)

In totaal zal de opleiding ca. 11 maanden beslaan en zijn aan deze cursus aan opleidingspunten te behalen: PO-punten: 82 vaardigheden.

De kosten voor deze cursus bedragen 5685,- euro excl. BTW (wijzigingen voorbehouden). In de cursusprijs is begrepen onder meer het cursusmateriaal en de locatiekosten.
 
Toelichting inhoud opleiding
In deze opleiding wordt, naast het eigen maken van (basis)mediationvaardigheden, aandacht besteed aan:
1. de intake
2. het bemidelbaar maken van cliënten
3. ouderschap en het kind in de scheiding
4. onderhandelen en het leiden naar een convenant
5. verslaglegging
6. de persoon van de mediator
7. handvatten voor het persoonlijk contact tussen de mediator/cliënt
8. het vestigen van het mentale cliëntencontract
9. de eigen competenties van de mediator en het begeleiden van een scheidingsmediation

Tussen de cursusblokken dienen de cursisten in huiswerkgroepen een opdracht uit te voeren en houden zij een POP-formulier bij. De opleiding wordt afgesloten met de beoordeling van een mediationdossier uit de praktijk.

4. Met goed gevolg afsluiten van de Juridische SpecialisatieOpleiding Familierecht (JSOF).
 
Voorwaarden voor deelname aan deze opleiding:

 • De cursist dient de JOF en de MO met goed gevolg te hebben afgerond.

Cursusbelasting
De opleiding heeft een doorlooptijd van ca. dertien maanden en bestaat uit één aanvangsblok van twee dagen en vervolgens 11 cursusdagen (1 blok van 2 dagen en 9 losse cursusdagen) die maandelijks plaatsvinden. Voor iedere cursusdag en/of voor ieder onderdeel dient een huiswerkopdracht te worden gemaakt die wordt beoordeeld. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.
 
Toelichting inhoud opleiding
De opleiding heeft betrekking op het personen- en familierecht en omvat – in ieder geval – de navolgende onderwerpen:

 • relatievermogensrecht (Samenwoners/Gemeenschap/HVR)
 • fiscaliteit en jaarrekening;
 • alimentatie (Algemeen en Ondernemer);
 • afstamming, gezag en bescherming van personen (jeugdrecht,-bescherming en -hulp /bescherming meederjarigen)(
 • procesrecht;
 • pensioen;
 • levensverzekering;
 • internationaal personen- en familierecht;
 • (familierechtelijke) contracten.
   

De opleiding is afgestemd op de mate van deskundigheid die de vFAS van haar leden verlangt alsmede op de eisen van een goede praktijkuitoefening.
 
In totaal zijn voor deze cursus aan opleidingspunten te behalen: PO-punten: 78 Juridisch.

De kosten voor deze cursus bedragen 4895,- euro excl. BTW (wijzigingen voorbehouden). In de cursusprijs is begrepen onder meer het cursusmateriaal en de locatiekosten.
 
5. Registratie vFAS-advocaat scheidingsmediator, behoud van de registratie.
 
Nadat aan bovenstaande opleidingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan, wordt de advocaat binnen de vereniging geregistreerd als vFAS-advocaat scheidingsmediator. Om als zodanig geregistreerd te blijven, dient de mediator in het kader van het Reglement Opleiding (RO) van de vFAS jaarlijks 6 Vaardigheidspunten en 6 intervisiepunten op het gebied van scheidingsmediation te behalen en 10 Juridische opleidingspunten op het gebied van het Personen- en Familierecht.

Deze punten kunnen worden verkregen door deelname aan het vFAS-jaarcongres dat eenmaal per jaar door IMFO wordt georganiseerd, door deelname aan de regionale intervisiegroepen van de vFAS, door deelname aan verdiepingscursussen die door IMFO worden georganiseerd  en/of door het volgen van scholingsactiviteiten die door andere aanbieders van cursussen en/of workshops op het gebied van het personen- en familierecht en scheidingsmediation worden georganiseerd.

Op alle opleidingen van IMFO zijn de Algemene Voorwaarden van IMFO van toepassing.

Voor aanmelden vFAS-lidmaatschap: klik hier